Rolf Eirik Hope
rolf@hope.no

Oskar Gjerdingen
oscar@hope.no

Andre Bang
andre@hope.no

Stig Gjerdingen
stig@hope.no